IZ logo

Centrum Informacji o Paszach
Baza Analiz Chemicznych Pasz

 
 

Centrum Informacji o Paszach

  • Chcecie Państwo usprawnić pracę w swoim laboratorium, pozbyć się mozolnego wpisywania wyników do ksiąg analiz chemicznych?
  • Chcecie być współtwórcami nowych tabel składu chemicznego polskich pasz dla zwierząt gospodarskich?

Skontaktujcie się z nami
i zadeklarujcie swoją współpracę.

Współpracujemy już z kilkunastoma laboratoriami oceny pasz, wspólnie pracujemy w programie BACH - Baza Analiz Chemicznych Pasz, który został stworzony w Instytucie Zootechniki dla potrzeb Centrum Informacji o Paszach.

Webmaster: webmaster@izoo.krakow.pl
Copyright © Instytut Zootechniki 2003-2006